Dirección Coral Polifonica

SHEILA CALVAR_Foto 2

SHEILA CALVAR

   GALEGO

Sheila Calvar Lago, Redondela (1983). Comeza os seus estudos de piano a idade de 9 anos no Conservatorio Municipal de Redondela,onde se gradúa co “título profesional de piano”.

  Realiza tamén estudos de saxofón durante 4 anos,chegando a formar parte da orquestra de saxos de Redondela,coa que realiza varios concertos por toda a xeografía,acudindo a varios programas de televisión: (Luar, Dende Galicia para o mundo, Veo Veo 99, entre outros…). Neste conservatorio cursa tamén 2 anos de “Pedagoxía musical” con Dª. Elisa Arias Trigo, e dous cursos de “técnica de piano” con Dª. Vladimira Smausova.

  No ano 2004 ingresa na Facultade de Ciencias da Educación de Pontevedra, onde cursa a carreira de “Maxisterio Musical”.

  No Campus da Universidade de Pontevedra realiza varios cursos como o de “Didáctica Musical” con Dª. Susa Herrera Ruiz, ou o de “Expresión Corporal” con Dª. Miriam Alvariñas Villaverde.

  Traballou como profesora de piano e Linguaxe Musical en varias escolas de música, así como no Colexio Marcote de Vigo. Igualmente traballou como profesora no “I Taller de Panxoliñas” do Centro Sociocultural do Calvario (Vigo).

 

CASTELLANO

Sheila Calvar Lago, Redondela (1983). Comienza sus estudios de piano a la edad de 9 años en el Conservatorio Municipal de Redondela, donde se gradúa con el “Título profesional de piano”.

Realiza también estudios de saxofón durante 4 años, llegando a formar parte de la Orquesta de saxos de Redondela, con la que realiza varios conciertos por toda la geografía, acudiendo a varios programas de televisión: (Luar, Dende Galicia para o mundo, Veo Veo 99, entre otros…). En este conservatorio cursa también 2 años de “Pedagogía musical” con Dª. Elisa Arias Trigo, y dos cursos de “Técnica de piano” con Dª. Vladimira Smausova.

En el año ano 2004 ingresa en la Facultad de Ciencias da Educación de Pontevedra, donde cursa la carrera de “Magisterio Musical”.

En el Campus da Universidad de Pontevedra realiza varios cursos como el de “Didáctica Musical” con Dª. Susa Herrera Ruiz, o el de “Expresión Corporal” con Dª. Miriam Alvariñas Villaverde.

Trabajo como profesora de piano y Lenguaje Musical en varias escuelas de música, así como no Colegio Marcote de Vigo. Igualmente trabajo como profesora en el “I Taller de Villancicos” del Centro Sociocultural del Calvario (Vigo).