Actividade Cultural

ASOMAMOS cree firmemente no fomento da cultura e na formación dos seus asociados e asociadas.

Polo que promove unha animación socio-cultural e de formación, co obxetivo de combinar o aprendizaxe coa comunicación interpersoal, poñéndo en práctica no seu desenvolvemento, a animación grupal a través de excursións e viaxes culturais, xantares, xornadas de teatro, grupo de pendeiretas, e a súa Coral Polifónica, así coma diversos cursiños de formación.

.