Atención Social

Asomamos foi creada por persoas maiores, pensando nas necesidades deste colectivo, é fundamentándose nos principios da solidaridade, xustiza, liberdade, igualdade e mailo respeto mutuo.

A través da figura da traballadora social, contribúe a mellorar a calidade de vida deste colectivo, facilitándolle a cobertura das súas necesidades sociais, a través da información e o asesoramento sobre os recursos e e servizos, ofrecendo tamén acompañamento social.