Cursos formativos

A formación e outra das tarefas que ASOMAMOS organiza para os seus asociados e asociadas: neste sentido téñense organizado, cursos de: O coidado do enfermo dependente, Primeiros auxilios, Comida sá e equilibrada, Plantas medicinais, e tamén os de canto coral, cantos populares, pandeireta, risoterápia, informática, técnicas de canto, etc