Programa de axudas técnicas (PAT)

Dentro do seu compromiso de solidariedade coas persoas maiores, ASOMAMOS, pon a disposición dos seus asociados e asociadas:

  • Camas articuladas, con carro elevador
  • Cadeiras de rodas
  • Andadores
  • Muletas
  • Colchóns anti escaras
  • Guindastres, con arnés

 

De estas axudas técnicas, son beneficiarios os asociados e asociadas que as precisaren dada a súa situación de enfermidade, e teñan limitadas as súas facultades de mobilidade.