Traballador/a social

A través da figura da traballador/a social, contribúese a mellorar a calidade de vida deste colectivo, facilitándolle a cobertura das súas necesidades sociais, a través da información e o asesoramento, sobre os recursos e servizos, ofrecendo tamén o acompañamento social.

O apoio mailo asesoramento que presta o/a Traballador/a Social aos maiores é fundamental, facilitándolles información e asesoramento sobre recursos, prestacións sociais, programas sociais, termalismo, vacacións IMSERSO, excursións, viaxes culturais … Centros de día, Residencias, Servizo de Axuda a Domicilio, Programas de Axudas Técnicas, etc.