Actividade e contacto

REPERTORIO
Esta agrupación coral afeccionada, ofrece un amplo repertorio de cancións nos que están incluídos os diversos estilos de música coral: habaneras, boleros, folk, tradicional galega, clásica, música litúrxica, etc .
Compre subliñar a especial atención que se presta a canción popular e tradicional de Galicia.

OBRADOIROS DE FORMACIÓN
Conscientes que a voz é un instrumento musical dos cantores/as, este tipo de obradoiros están orientados cara aquelas persoas que gustándolle cantar deben educar a súa voz. Neste sentido a Coral Polifónica Asomamos organizara cada curso, para os seus compoñentes, un ou dous obradoiros de técnica vocal.
O último dos obradoiros realizados foi impartido pola soprano Dª Esperanza Mara Filgueira.

CONTACTO

                                                                     CORAL POLIFÓNICA ASOMAMOS

E-mail: coralpolifonicasomamos@gmail.com