Dirección Coral Polifonica

Marisa Gonzalez MonroyMarisa González Monroy

   GALEGO

Viguesa de nacemento, Marisa inicia a súa carreira musical aos 14 años realizando los tres primeiros años de solfexo por libre.

Accede  ao Conservatorio Superior de Música de Vigo para rematar a carreira de Solfexo e tamén realizar os dous primeiros cursos de Harmonía.

No Conservatorio de Santiago termina os dous cursos de Harmonía, así como tamén ás materias de Historia, Estética e Formas Musicais.

Asiste a xornadas de Estudio sobre música, Movemento e Linguaxe coa profesora Elisa Roche, do Conservatorio de Madrid.

Realiza los cinco Cursos de Pedagoxía Musical Activa, baseado nos principios de Carl Orff  con o profesor Jos Wuitack do Instituto Lemmens de Lovaine (Bélxica).

Realiza Cursos de Dirección Coral con Xulio Domínguez, e máis recentemente con Máximo Zumalabe, en Compostela.

Inicia a súa carreira musical como acordeonista con 16 años da man do profesor Don Antonio Blanco, do Conservatorio de Música de Brasil.

Colabora co profesor Don Manuel Olegario no Día Mundial do Acordeón. No ano 2000 forma parte do grupo de Acordeóns de Mario Mascarenhas, de A Garda.

En 1983, entra a formar parte da Coral Polifónica A Marosa, realizando ensaios cos distintos grupos de voces, continuando con estas funciones tras a fusión coa Coral Casablanca.

Desde 1990 dirixe la Coral Polifónica Perla do Atlántico, de Alcabre (Vigo) compaxinando esta actividade impartindo clases de Solfexo e Acordeón.

A partires do año 2009, asume a dirección da Coral Polifónica Nosa Señora do Carme, de Moaña e da Coral Polifónica Nosa Terra, de Pereiras(Mos).

Desde o ano 2011 ata o ano 2017, dirixe el Orfeón Airiños de Vigo. En Outubro de 2018, asume a dirección da Coral Polifónica Asomamos, de Mos.

 

 

CASTELLANO

Viguesa de nacimiento, Marisa inicia su carrera musical a los 14 años realizando los tres primeros años de solfeo por libre.

Accede  al Conservatorio Superior de Música de Vigo para acabar la carrera de Solfeo y también realizar los dos primeros cursos de Armonía. En el Conservatorio de Santiago termina los dos cursos de Armonía, así como también las asignaturas de Historia, Estética y Formas Musicales.

Asiste a jornadas de Estudio sobre música, Movimiento y Lenguaje con la profesora Elisa Roche, del Conservatorio de Madrid.

Realiza los cinco Cursos de Pedagogía Musical Activa, basado en los principios de Carl Orff  con el profesor Jos Wuitack del Instituto Lemmens de Lovaine (Bélgica).

Realiza Cursos de Dirección Coral con Julio Domínguez, y más recientemente con Máximo Zumalabe, en Compostela.

Inicia su carrera musical como acordeonista con 16 años de la mano del profesor Don Antonio Blanco del Conservatorio de Música del Brasil.

Colabora con el profesor Don Manuel Olegario en el Día Mundial del Acordeón. En el año 2000 forma parte del grupo de Acordeones de Mario Mascarenhas, de La Guardia.

En 1983, entra a formar parte de la Coral Polifónica A Marosa, realizando ensayos con los distintos grupos de voces, continuando con estas funciones tras la fusión con la Coral Casablanca.

Desde 1990 dirige la Coral Polifónica Perla del Atlántico, de Alcabre (Vigo) compaginando esta actividad impartiendo clases de Solfeo y Acordeón.

A partir del año 2009, asume la dirección de la Coral Polifónica Nuestra Señora del Carmen, de Moaña y de la Coral Polifónica Nosa Terra, de Pereiras(Mos).

Desde el año 2011 al año 2017, dirige el Orfeón Airiños de Vigo. En Octubre de 2018, asume la dirección de la Coral Polifónica Asomamos, de Mos.