Dirección del grupo

Bandera GaliciaDIRECCIÓN 

Emilio Pichel Davila

 

Emilio Pichel Davila.

 Mestre Percusionista

 

El mestre percusionista  Emilio Pichel Davila(Mos 1973), iniciase nesta especialidade á idade de oito anos, no Centro Cultural de Herville (Cela-Mos), da man do séu veciño o Sr. Manolo, do Gaitero “Siete flechas”, de Herville-Cela(Mos). Solo tivo esa preparación. A partires de aquí a sua formación volvese autodidacta. Con tan solo 15 anos entra a formar parte del Grupo de música tradicional  MUXICAS. Durante 14 anos é parte integrante deste grupo. Co grupo  MUXICAS, conven subliñar a súa participación, entre outros, nos seguintes CD’s:

  • No colo do vento,
  • Escoitando medra-la herba,
  • Naturalmente,
  • 20 anos de camiño,
  • etc.

Mais tarde, e durante 4 anos, integrase en el Grupo de música Folk tradicional ANAMOURA. Precisamente con este grupo grava o CD “Anamoura”

COLABORACIONES:

Como músico vocacional, que o é, Emilio Pichel, prestou a súa colaboración con diversos grupos folk, por exemplo: NA LÚA …

PAIXÓN POLA PERCUSIÓN:

A sua paixon por la música maila percusión tradicional, leva a Emilio ao adestramento e formación de novos percusionistas e amantes da nosa tradición. Son diversos los grupos, das poblaciones limítrofes, os que contan coa colaboración deste maestro de percusionistas.

RECOÑECEMENTOS:

Nestes últimos anos Emilio Pichel ven preparando o Rancho de Reis da parroquia de Pontellas (O Porriño), alcanzando, con esta agrupación musical, diversos premios nos seus concertos; destacan entre eles os 1º premios conseguidos nos los Certámenes de Rondallas de Reyes celebrados en O Porriño e Vigo, nas últimas ediciones.

 

DIRECCIÓN Bandera España

 Emilio Pichel Davila

 

 Emilio Pichel Davila.

 Maestro Percusionista

 

 El maestro percusionista Emilio Pichel Davila (Mos 1973), se inicia en esta especialidad a la edad de ocho años, en el Centro Cultural de Herville (Cela-Mos), de la mana de su vecino Sr. Manolo, del Gaitero “Siete flechas”, de Herville-Cela(Mos). Solo ha tenido esa preparación. A partir de aquí formación se vuelve autodidacta. Con tan solo 15 años entra a formar parte del Grupo de música tradicional MUXICAS. Durante 14 anos es parte integrante de este grupo. Con el grupo MUXICAS, conviene subrayar su participación, entre otros, en los siguientes CD’s:

  • No colo do vento,
  • Escoitando medra-la herba,
  • Naturalmente,
  • 20 anos de camiño,
  • etc.

Mas tarde, y durante 4 años, se integra en el Grupo de música Folk tradicional ANAMOURA. Precisamente con este grupo graba el CD “Anamoura”

COLABORACIONES:

Como músico vocacional, que es, Emilio Pichel, ha prestado su colaboración con diversos grupos folk como, NA LÚA …

PASIÓN POR LA PERCUSIÓN:

Su pasión por la música y la percusión tradicional, lleva a Emilio al adiestramiento y formación de nuevos percusionistas y amantes de nuestra tradición. Son diversos los grupos, de las poblaciones limítrofes, los que cuentan con la colaboración de este maestro de percusionistas.

RECONOCIMIENTOS:

En estos últimos años Emilio Pichel viene preparando el Rancho de Reis da parroquia de Pontellas (O Porriño), alcanzando, con esta agrupación musical, diversos premios en sus conciertos; destacan de entre ellos los 1º premios conseguidos en los Certámenes de Rondallas de Reyes celebrados en O Porriño e Vigo, en la últimas ediciones.