Asomamos

ASOMAMOS, constitúese en asociación sen ánimo de lucro, ó abeiro do artigo 22 da Constitución Española, e da vixente Lei Orgánica 1/2002, do 22 de marzo, reguladora do dereito de asociación.

ASOMAMOS, é fundada por e para as persoas maiores; para defender os seus lexítimos dereitos e intereses.

 

FUNDADORES:

ACTA FUNDACIONAL  para a constitución da ASOCIACIÓN DE MAIORES, PENSIONISTAS E XUBILADOS DE MOS, ASOMAMOS, subscribiuse na parroquia de Santa María de Sanguiñeda (Mos – Pontevedra) o día dez de febreiro de dous mil sete, polas seguintes persoas:

Luís Prado Casanova,

Jorge Pérez Fontenla,

José Ramilo Castro,

Asterio Rubio Coomonte,

Dª. María Irene González González,

José Herrero Rodríguez,

Alfredo Fandiño Antela,

Julio Bernardino Blanco Torres,

Dª. Albertina Ramilo Castro,

Jesús Ángel Rodríguez Antonio,

Dª. María Florinda González Rodríguez,

Dª. María Hermida Beloso,

Dª. María de Carmen Martínez Amorín,

Dª. María Jesús Rodríguez Pérez,

Dª. María del Carmen Ledo Rodríguez,

Manuel Lago Leirós.

 

ESTATUTOS

Estatutos Asomamos 1Estatutos Asomamos 2Estatutos Asomamos3Estatutos Asomamos4